top of page

Waarom een vertrouwenspersoon?

Hoe mooi het ook zou zijn, helaas gaat niet iedereen met plezier naar het werk of naar school. Redenen hiervoor zijn pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, hoge werkdruk, radicalisering en integriteitsschendingen. Het komt jammer genoeg meer voor dan u denkt.

Vertrouwenspersoon in het onderwijs

Ondanks alle inspanningen om onveilige situaties te voorkomen, gaat het wel eens mis. Kinderen die pesten, denk aan cyberpesten/social media,  leraren die over de schreef gaan, agressieve ouders, het komt allemaal voor. Daarom moet elke school een veiligheidsbeleid en een klachtenregeling hebben. Dit is wettelijk geregeld. Iedereen die op school met gedrag te maken krijgt dat niet door de beugel kan, kan een klacht indienen. Dit geldt ook als het gaat om klachten over de schoolorganisatie en bijvoorbeeld over pedagogische keuzes van leerkrachten. Klik hier voor meer informatie over extern vertrouwenspersoon onderwijs. 

 

Meerdere keren per jaar geef ik trainingen aan en begeleid ik intervisies van contactpersonen /

interne vertrouwenspersonen in het onderwijs. Klik hier voor het aanbod en data van trainingen en cursussen.

Vertrouwenspersoon in organisaties

Hoewel een vertrouwenspersoon in organisaties (nog) niet verplicht is, speelt deze een grote rol van betekenis voor

werkgever en werknemer bij het realiseren van een open, transparante en productieve cultuur waarin iedereen zich

gehoord en gezien voelt. Klik hier voor meer informatie extern vertrouwenspersoon in organisaties.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon is dé veiligste gesprekspartner voor iedereen! Redenen hiervoor zijn:

  •    professionele afstand en helicopterview;

  •    voorkomen van belangenverstrengeling;

  •    neutraal advies;

  •    volledige aandacht voor de kwestie; vrij van andere taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

 

Werkwijze

Gezamenlijk wordt gezocht naar de gewenste insteek, passende mogelijkheden en werkbare oplossingen waarbij erkenning en begrip zeer belangrijk zijn. Uitgangspositie bij een melding is herstel van de professionele relatie. Via een oplossingsgericht traject werk ik samen met u aan een nieuwe basis, die beide partijen accepteren, omarmen en naleven. Daarbij is mijn mediationspecialisatie ‘teamconflicten’ van toegevoegde waarde.

Mocht herstel van de relatie niet meer mogelijk zijn, dan worden alternatieven besproken waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijke schade voor werknemer en werkgever. Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerde rapportage over aard, ernst en omvang meldingen, met daarbij een op maat gesneden advies.

 

Zie mij als de thermometer van uw organisatie die weet wat er speelt bij uw medewerkers!

Interesse?

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden. Voor een afspraak kunt u mij bereiken via de contactpagina. Ik hoop spoedig iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Bernadette Hes-Boots

190722 afbeelding vertrouwenspersoon.png
LVV_Gecert.Vertrouwenspersoon_2020_[DEF]
bottom of page