top of page

Waarom een vertrouwenspersoon?

 

Hoe mooi het ook zou zijn, helaas gaat niet iedereen met plezier naar het werk. Redenen hiervoor zijn pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, hoge werkdruk en integriteitsschendingen. Het komt jammer genoeg meer voor dan u denkt.

 

Hoewel een vertrouwenspersoon in organisaties (nog) niet verplicht is, speelt deze een grote rol van betekenis voor werkgever en werknemer bij het realiseren van een open, transparante en productieve cultuur waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt.

 

Dit bied ik:

 

 •    veilige gesprekspartner;

 •    totale begeleiding en ondersteuning melder, inclusief nazorg;

 •    sparringpartner melder;

 •    informatie over ethische en integriteitskwesties;

 •    preventie en beleid;

 •    bijdrage aan gewenste cultuur en imago;

 •    laatste ontwikkelingen en uitleg op het gebied van vigerende wet- en regelgeving.

 

Dat bereik ik door:

 

 •    luisterend oor te bieden met passend advies;

 •    voorlichting en PR aan gehele organisatie;

 •    sparringpartner voor directie en leidinggevenden;

 •    gedrag- en cultuurverandering helpen realiseren met onder andere teamcoaching;

 •    continue bijscholing, workshops en intervisies.

 

Wat levert het op voor uw organisatie?

 

 •    open, transparante en productieve cultuur;

 •    beperking ziekteverzuim;

 •    kans tot onderzoek na melding;

 •    normen en waarden bespreekbaar maken en waar nodig herzien;

 •    beperking nadelige gevolgen en eventuele voorkoming van melding in de toekomst;

 •    beperken van financiële- en reputatieschade; integriteitsschendingen tasten vertrouwen aan, zowel in- als extern;

 •    leren van misstanden.

 

Waarom een extern vertrouwenspersoon?

 

De extern vertrouwenspersoon is dé veiligste gesprekspartner voor iedereen! Redenen hiervoor zijn:

 

 •    professionele afstand en helicopterview;

 •    voorkomen van belangenverstrengeling;

 •    neutraal advies;

 •    volledige aandacht voor de kwestie; vrij van andere taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

 

Werkwijze

 

Gezamenlijk wordt gezocht naar de gewenste insteek, passende mogelijkheden en werkbare oplossingen waarbij erkenning en begrip zeer belangrijk zijn. Uitgangspositie bij een melding is herstel van de werkrelatie. Via een oplossingsgericht traject werk ik samen met u aan een nieuwe basis, die beide partijen accepteren, omarmen en naleven. Daarbij is mijn mediationspecialisatie ‘teamconflicten’ van toegevoegde waarde.

Mocht herstel van de werkrelatie niet meer mogelijk zijn, dan worden alternatieven besproken waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijke schade voor werknemer en werkgever. Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerde rapportage over aard, ernst en omvang meldingen, met daarbij een op maat gesneden advies.

 

Zie mij als de thermometer van uw organisatie die weet wat er speelt bij uw medewerkers!

Interesse?

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden. Voor een afspraak kunt u mij bereiken via de contactpagina. Ik hoop spoedig iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Bernadette Hes-Boots

LVV_Gecert.Vertrouwenspersoon_2020_[DEF]
bottom of page