top of page

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een manier om gezamenlijk conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele, onpartijdige tussenpersoon. Betrokkenen houden zelf zeggenschap, voelen zich gehoord en werken gezamenlijk naar de gewenste oplossing, zonder dat er over hen wordt beslist. Meer weten over mediation? Klik hier voor meer informatie.

Waarom mediation?

U heeft een probleem of conflict en wil dit graag verhelpen maar weet niet goed hoe. Dan kan een mediator samen met u en de andere betrokkenen op zoek gaan naar een oplossing voor uw probleem met een uitkomst die voor iedereen acceptabel is.

Daarmee is mediation meestal bevredigender en sowieso sneller en goedkoper dan een rechtsgang.

 

Dit bied ik:

Als procesbegeleider begeleid ik partijen naar ruimte voor nieuwe inzichten om vastgelopen gesprekken weer vlot te trekken, door:

 •   verbeteren communicatie;

 •   andere invalshoeken;

 •   meer begrip voor elkaars belangen;

 

Dat bereik ik door:

 •   vertrouwen, veiligheid en openheid te creëren;

 •   maatwerk en persoonlijk contact;

 •   onpartijdigheid, empathie en professionaliteit;

 •   flinke dosis humor;

 •   oplossingsgericht te werken in plaats van probleemgericht.

 

Werkwijze:

Als registermediator werk ik volgens de MfN-gedragsregels. 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

 •   goed, oprecht en betrokken luisteren naar ieders verhaal;

 •   zorg te dragen dat alle zorgen en belangen op tafel komen;

 •   gezamenlijk zoeken naar gewenste insteek, passende mogelijkheden en werkbare oplossingen;

 •   focus op de gewenste toekomst van betrokkene en alles dat voor hen werkt om dit doel te bereiken. Dit geeft een positief en duurzaam

        resultaat;

 •   het maken van afspraken waar alle betrokkenen achter staan.

 

Duur mediation

Doorgaans vinden er drie tot zes gesprekken plaats. Een gesprek duurt maximaal twee uur.

Eerste contact is een korte telefonische intake.

 

Kosten mediation

Mijn uurtarief voor mediation bedraagt € 185,- (ex btw).

Partijen kunnen afspreken de kosten te verdelen of onderling tot een andere verdeling te komen. In zakelijke geschillen kan de werkgever ervoor kiezen de (volledige) kosten te dragen. 

Voor alle kosten geldt dat deze mogelijk worden vermeerderd met bijkomende werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

Mogelijk komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtshulp. Nadere informatie en advies hierover kunt u opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Teamconflictenmediation

Waarom teamconflictenmediation? 

Wanneer er sprake is van een verstoorde samenwerking of conflictsituatie, of ter voorkoming van, dan is teamconflictenmediation een doeltreffende manier. Ook is het een zeer efficiënte manier om de samenwerking te optimaliseren.  

Dit bied ik:

 •   Herstel en/of verbeteren van de samenwerking: zaken worden uitgesproken en ballast uit het verleden opgeruimd. Hierdoor bent u in staat om
    functioneel verder te gaan.

 •   Verbeterde communicatie: het gesprek verloopt weer op een normale, prettige manier.

 •   Eventuele beëindiging van de samenwerking. U bent het eens dat u het oneens bent en het ook niet (meer) wordt. U besluit op respectvolle
   
  wijze tot beëindiging van uw onderlinge (werk)relatie. Gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Dat bereik ik door:

 •   een voorstel op maat te maken dat uw situatie past;

 •   oplossingsgericht te werken door te focussen op de oplossing (toekomst) en niet op het probleem (verleden);

 •   te focussen op belangen en niet op standpunten;

 •   systemisch te werken, waarbij de focus ligt op relaties tussen betrokkenen en niet op individuen.

 

Werkwijze

 •   Bij aanvang van de mediation worden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over vrijwilligheid, 
    vertrouwelijkheid en de intentie er
  gezamenlijk uit te komen.

 •   Vaak start ik met gesprekken met iedere deelnemer apart (intakes). Door deze intakes krijg ik inzicht in
    de kwestie: het aantal betrokkenen
  met bijbehorende rollen, patronen en hoever het conflict is gevorderd
    (escalatiegraad). Deze informatie vormt tevens de basis voor mijn plan
  van aanpak.

 •   Ik ben meervoudig partijdig; ik ben voor iedereen en voor niemand in het bijzonder.

 •   Ik luister naar wat ieders mening is en zorg ervoor dat alle zorgen en belangen op tafel komen. Met daarbij
    de zakelijke, professionele afstand
  en de helicopterview voor het overzicht.

 •   Orde in de ontstane wirwar van conflicten aanbrengen en de vaak onuitgesproken onderstroom bespreekbaar
    te maken.

Kosten teammediation

Uitgangspunten hiervoor zijn:

 •   dagdeeltarief bedraagt € 700,- (ex btw); 

 •   aantal geprognosticeerde benodigde dagdelen worden geoffreerd, alleen werkelijk bestede tijd wordt gedeclareerd.

Interesse?

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden. Voor een afspraak kunt u mij bereiken via de contactpagina. Ik hoop spoedig iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Bernadette Hes-Boots

Ber foto logo's.jpg
190722 afbeelding puzzelstukjes.png
191002 circel samenwerken.jpg
bottom of page