top of page

ALLE TRAININGEN ZIJN VAN 09.15 TOT 16.30 UUR EN WORDEN IN HAARLEM GEGEVEN.

Opgeven kan via inschrijfformulier, per email naar info@in-b-tweenadvies.nl of telefonisch 0625538458

 

Eendaagse basistraining voor contact- en interne vertrouwenspersonen in het onderwijs

 

Data

2023

 • 22 maart 2023

 • 7 juni 2023

 • 20 september 2023

 • 8 november 2023

2024

 • 20 maart 2024

 • 12 juni 2024

 • 9 oktober 2024

 • 6 november 2024

 

Wat?

Deze eendaagse training is een oriëntatie op ongewenst gedrag in de schoolsituatie zoals: intimidatie, seksuele intimidatie, agressie/geweld, discriminatie en pesten. Als contact- of intern vertrouwenspersoon bent u het eerste aanspreekpunt bij kwesties over ongewenst gedrag. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden vereist om hier op een adequate manier mee om te gaan. In de training wordt hiervoor een stevige basis gelegd.

 

Voor wie?

U bent aangesteld als contactpersoon of intern vertrouwenspersoon en wilt meer kennis over en inzicht krijgen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Voor mensen die overwegen om contactpersoon of intern vertrouwenspersoon op school te worden en die willen weten wat hen te wachten staat. U krijgt inzicht in het kader van waaruit gewerkt wordt en wat de rol precies inhoudt.

 

Door wie?

De training wordt gegeven door Bernadette Hes-Boots.

 

Resultaat

Na de training heeft u inzicht in taken en bevoegdheden. U heeft kennisgenomen van het wettelijk beleidskader
en u weet op welke wijze u de positie van de contactpersoon en de interne vertrouwenspersoon binnen de school gestalte kan geven. U weet wanneer u zelf handelend moet optreden en in welke gevallen u moet doorverwijzen.

 

Programmaonderdelen

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • taken en verantwoordelijkheden van de contactpersoon en interne vertrouwenspersoon in relatie tot de klachtenregeling onderwijs;

 • competenties, kennis en vaardigheden;

 • wettelijk beleidskader van de klachtenregeling;

 • praktijkvoorbeelden;

 • routes van verschillende soorten klachten en hoe te handelen;

 • voldoende ruimte voor vragen en eigen inbreng qua casuïstiek.

 

Trainingsduur en kosten

Het betreft een training van een dag. De kosten bedragen € 425,00 per persoon ex. btw bij open inschrijving. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en een lunch. 

De training kan ook incompany gegeven worden voor een onderwijsinstelling met minimaal vijf deelnemers. De prijs wordt dan hierop aangepast.

 

Eendaagse training 'Hoe zit het ook alweer?' Een opfrisser en verdieping voor contact- en interne vertrouwenspersonen

 

Wat?

Eendaagse training 'Hoe zit het ook alweer?' voor contact- en interne vertrouwenspersonen, inclusief oefenen.

 

Voor wie?

Een aanrader voor mensen die al een tijdje in ‘het vak’ zitten en die eens een update willen van actuele ontwikkelingen, gespreksmogelijkheden en de puntjes op de i willen zetten.

 

Resultaat?

U heeft uw rol als contact- en interne vertrouwenspersoon weer helder voor ogen, u bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en u heeft uw gespreksvaardigheden een nieuwe impuls gegeven.

 

Programmaonderdelen

Het bevat de volgende onderdelen:

 • in sneltreinvaart maakt u opnieuw kennis met de belangrijkste elementen van de klachtenregeling onderwijs, juridische aspecten, geheimhouding, de wet op de privacy;

 • wat doe je wel, wat doe je niet in je rol als contact- en interne vertrouwenspersoon;

 • aandacht voor nieuwe ontwikkelingen;

 • de meest essentiële gespreksvaardigheden worden toegelicht;

 • ‘moeilijke gesprekken’ en casuïstiek worden geoefend.

 

Trainingsduur en kosten

Het betreft een training van een dag. De kosten bedragen € 415,00 per persoon, exclusief btw. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en een lunch.

De training kan ook incompany gegeven worden voor een onderwijsinstelling met minimaal vijf deelnemers. De prijs wordt dan hierop aangepast.

 

Begeleide intervisie voor contact- en interne vertrouwenspersonen in het onderwijs 

Het is belangrijk voor de contact- en interne vertrouwenspersoon om aan deskundigheidsbevordering te doen. Regelmatige intervisie draagt hieraan bij. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om plenair casuïstiek te behandelen, antwoord te krijgen op vragen, zaken waar ze tegenaan lopen, maar ook om te praten over hun zorg en behoefte.

Data

 • 17 november 2023

 • 27 maart 2024

Trainingsduur en kosten

De intervisie duurt drie uur en start om 13:30 uur; beoogde eindtijd is 17:30 uur. Kosten bedragen € 175,00 per persoon exclusief btw.

Locatie?

Intervisies vinden plaats in Haarlem, maar kan ook op locatie elders in het land.

Eendaagse training gespreksvaardigheden voor contact- en interne vertrouwenspersonen in het onderwijs

 

Wat?

De training geeft inzicht in de eigen manier van communiceren en in die van anderen.

U leert omgaan met weerstand en emotie bij de ander (de klagende partij) en het benutten van de eigen persoonlijke kwaliteiten zonder de relatie te schaden.

U breidt uw basisrepertoire aan gespreksvaardigheden uit met nieuwe mogelijkheden en inzichten die u kunt inzetten bij het voeren van een adequaat (hulpverlening)gesprek in uw rol als contact- of interne vertrouwenspersoon.

Er worden actuele praktijksituaties nagespeeld en geoefend.

 

Voor wie?

Voor contact- en vertrouwenspersonen die zich (verder) willen bekwamen in de specifieke methodiek van gespreksvoering om een adequaat hulpverleningsgesprek te kunnen voeren.

 

Resultaat?

U heeft de benodigde handvatten om verbaal om te gaan met kritiek, feedback te krijgen en te ontvangen, assertief te zijn en het vergroten van het zelfvertrouwen. Uw repertoire aan vaardigheden is uitgebreid en communiceren is gemakkelijker geworden. U bent zich bewust van de eigen rol en het eigen aandeel hierbij en krijgt zodoende meer grip op de interactie.

 

Programmaonderdelen

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • kennis van en inzicht in communicatieprocessen toegespitst op de rol van de contact- en interne vertrouwenspersoon.

 • oefenen met casuïstiek;

 • geven en krijgen van feedback.

De training heeft een interactief karakter. Praktijk en theorie komen gedurende de dag afwisselend aan de orde. Meedoen en oefenen staan centraal.

 

Trainingsduur en kosten

Eendaagse training. De kosten bedragen € 415,00 ex btw. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en een lunch.

De training kan ook incompany gegeven worden voor een onderwijsinstelling met minimaal vijf deelnemers. De prijs wordt dan hierop aangepast.

Data op aanvraag.

 

Praktijkgerichte workshop omgaan met agressie en communiceren met assertieve ouders en leerlingen

 

Wat?

In het onderwijs worden leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met ouders die een assertieve houding aannemen als het om het belang van hun kind gaat. Op zich is deze betrokkenheid positief maar niet als het assertieve en kritische gedrag omslaat in agressief gedrag. Dan ontstaat er spanning tussen leerkracht en ouder die ook tot uiting kan komen in andere situaties. De leerkracht wordt bang of onzeker en probeert desbetreffende ouder te mijden. Dit kan leiden tot de ongewenste situatie dat de leerkracht het gevoel krijgt de regie kwijt te raken.

 

Voor wie?

Leerkrachten, docenten en teams.

 

Resultaat

Na de workshop heeft u nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan om met assertieve en emotionele ouders om te gaan en te communiceren.

 

Programmaonderdelen

Het bevat de volgende onderdelen:

 • inzicht in eigen gedrag en in het gedrag van anderen en het effect daarvan (intentie – gedrag – effect);

 • vaardigheden om op een ontspannen en prettige manier met ouders te communiceren in verschillende situaties;

 • Oefenen van moeilijke gesprekken en casuïstiek;

 

Trainingsduur en kosten

Het betreft een workshop van een dagdeel. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Prijs op aanvraag.

 Inschrijfformulier

Bedankt voor de inzending!

bottom of page