website in b tween v6

Veilig en vertrouwd

Waarom een vertrouwenspersoon in uw organisatie?

Hoe mooi het ook zou zijn, helaas gaat niet iedereen met plezier naar het werk. Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, hoge werkdruk en integriteitsschendingen komen in toenemende mate voor, met stressen burn-outklachten als mogelijk gevolg.

Een vertrouwenspersoon is in organisaties (nog) niet verplicht. Maar deze kan een belangrijke rol van betekenis spelen voor werknemer én werkgever bij het realiseren van een open, transparante en productieve cultuur waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Een externe vertrouwenspersoon is dé veiligste gesprekspartner voor iedereen!
Redenen hiervoor zijn:

Wat In-B-tween advies kan bieden

Dat bereik ik door

Wat levert het uw organisatie op?

Werkwijze

Gezamenlijk wordt gezocht naar de gewenste insteek, passende mogelijkheden en werkbare oplossingen. Daarbij zijn erkenning en begrip van groot belangrijk. De uitgangspositie bij een melding is herstel van de professionele relatie. Via een oplossingsgericht traject werk ik samen met u aan een nieuwe basis, die beide partijen accepteren, omarmen en naleven. Daarbij is mijn mediationspecialisatie ‘teamconflicten’ van toegevoegde waarde.
Mocht herstel van de relatie niet meer mogelijk zijn, dan worden alternatieven besproken waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijke schade voor werknemer en werkgever. Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerde rapportage over aard, ernst en omvang van me ldingen, met daarbij een op maat gesneden advies. 

Interesse?