website in b tween v6

Veilig en vertrouwd

Waarom een vertrouwenspersoon?

Iedereen met plezier naar het werk, naar school, naar de universiteit of naar een sportclub. Hoe mooi dat ook zou zijn, de praktijk is helaas weerbarstig. Hiervoor zijn tal van redenen aan te geven zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, hoge werkdruk, radicalisering en integriteitsschendingen. Het aantal meldingen neemt helaas fors toe en kleine én grote zaken krijgen steeds vaker aandacht in de media.
Een vertrouwenspersoon kan in dergelijke gevallen een belangrijke rol spelen. Niet alleen als onafhankelijk luisterend oor, maar ook als intermediair tussen melders en leidinggevenden.

Want de externe vertrouwenspersoon is dé veiligste gesprekspartner voor iedereen!

De redenen hiervoor zijn: