website in b tween v6

Voortschrijdend inzicht

In-B-tween advies organiseert regelmatig trainingen en workshops, met name gericht op het onderwijsveld.
Alle trainingen vinden plaats in Haarlem en duren van 09.15 tot 16.30 uur.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier, per email ([email protected]) of telefonisch: 06 25 53 84 58.

  • Eendaagse basistraining voor interne vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs (lees meer)
  • Eendaagse ‘opfriscursus voor interne vertrouwens- en contactpersonen, inclusief oefenen (lees meer)
  • Begeleide intervisie voor interne vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs (lees meer)
  • Eendaagse training gespreksvaardigheden voor contact- en interne vertrouwenspersonen in het onderwijs (lees meer)
  • Praktijkgerichte workshop ‘Omgaan met agressie
    en communiceren met assertieve ouders en leerlingen’ (lees meer)

Inschrijven

Eendaagse basistraining voor interne vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs

Deze training is een oriëntatie op ongewenst gedrag in de schoolsituatie zoals intimidatie, seksuele intimidatie, agressie/geweld, discriminatie en pesten. Als intern vertrouwens- of contactpersoon bent u het eerste aanspreekpunt bij dergelijke kwesties. Kennis en vaardigheden zijn vereist om hier op een adequate manier mee om te gaan. In de training wordt hiervoor een stevige basis gelegd. 

Voor wie

U bent aangesteld als intern vertrouwens- of contactpersoon en wilt meer inzicht krijgen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor mensen die overwegen om intern vertrouwens- of contactpersoon op te worden op een school en die willen weten wat hen te wachten staat. U krijgt inzicht in wat uw rol precies inhoudt en de kaders van waaruit wordt gewerkt.

Door wie?

De training wordt gegeven door Bernadette Hes-Boots. 

Resultaat

Na de training heeft u inzicht in taken en bevoegdheden. U hebt kennisgenomen van wet- en regelgeving en u weet hoe u de positie van de intern vertrouwens- of contactpersoon binnen de school gestalte kunt geven. U weet wanneer u zelf handelend moet optreden en in welke gevallen u moet doorverwijzen. 

Voor wie

Trainingsduur en kosten

Het betreft een eendaagse training. De kosten bedragen € 425,- per persoon excl. btw bij open inschrijving. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en lunch. De training kan ook incompany gegeven worden voor een onderwijsinstelling. Minimaal aantal deelnemers hiervoor is vijf. Het tarief wordt in dat geval aangepast. 

Data 2024

Voor wie

Eendaagse ‘opfriscursus voor interne vertrouwens- en contactpersonen, inclusief oefenen

Voor wie

Een aanrader voor mensen die al een tijdje in ‘het vak’ zitten en die toe zijn aan een update over actuele ontwikkelingen, gespreksmogelijkheden en die de puntjes op de i willen zetten.

Resultaat

U heeft uw rol als interne vertrouwens- of contactpersoon weer helder voor ogen. Tevens bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heeft u uw gespreksvaardigheden een nieuwe impuls gegeven. 

Programmaonderdelen

Trainingsduur en kosten

Het betreft een training van een dag. De kosten bedragen € 425,- per persoon, excl. btw. Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en lunch.
De training kan ook incompany gegeven worden voor een onderwijsinstelling. Minimaal aantal deelnemers hiervoor zijn vijf.
Het tarief wordt in dat geval aangepast. 

Voor wie

Data worden in overleg gepland

Begeleide intervisie voor interne vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs 

Regelmatige intervisie zorgt voor het gewenste kennisniveau en daarnaast draagt deze bij aan het bevorderen van de samenwerking tussen intern vertrouwens- en contactpersonen onderling, maar ook met de externe vertrouwenspersoon. Dit maakt communicatielijnen kort. En het biedt een mooie gelegenheid vraagstukken met betrekking tot casuïstiek plenair te behandelen. Met name dit interactieve praktijkdeel wordt zeer gewaardeerd. Intern vertrouwens- en contactpersonen delen hun zorg en behoefte en krijgen antwoorden op hun vragen, waardoor de rol meer gaat leven en zij deze beter kunnen uitvoeren. Maar ook waar je het persoonlijk functioneren kan toetsen aan de mening van anderen.

Doel hiervan is:

Maar bovenal verwerf je inzicht in je eigen handelen. 

DATA 2024

Trainingsduur en kosten

De intervisie duurt viereneenhalf uur en start om 15:00 uur.
De beoogde eindtijd is 19:30 uur. De kosten bedragen € 275,-
per persoon excl. btw en zijn inclusief eten en drinken.

Locatie

Intervisies vinden in principe plaats in Haarlem, maar kunnen in overleg ook op een andere locatie plaatsvinden.

Eendaagse training gespreksvaardigheden voor contact- en interne vertrouwenspersonen in het onderwijs

De training geeft inzicht in de eigen manier van communiceren en in die van anderen. U leert omgaan met weerstand en emotie bij de ander (de klagende partij) en het benutten van de eigen persoonlijke kwaliteiten zonder de relatie te schaden. U breidt uw basisrepertoire gespreksvaardigheden uit met nieuwe mogelijkheden en inzichten die u kunt inzetten bij het voeren van een adequaat (hulpverlening)gesprek in uw rol als interne vertrouwens- of contactpersoon. Actuele praktijksituaties worden nagespeeld en geoefend. 

Voor wie

Voor contact- en vertrouwenspersonen die zich (verder) willen bekwamen in de specifieke methodiek van gespreksvoering om een adequaat hulpverleningsgesprek te kunnen voeren.

Resultaat

U heeft de benodigde handvatten om verbaal om te gaan met kritiek, feedback te krijgen en te ontvangen, assertief te zijn en het vergroten van het zelfvertrouwen. Uw repertoire aan vaardigheden is uitgebreid en communiceren is gemakkelijker geworden. U bent zich bewust van de eigen rol en het eigen aandeel hierbij en krijgt zodoende meer grip op de interactie. 

Programmaonderdelen

De training heeft een interactief karakter. Praktijk en theorie komen gedurende de dag afwisselend aan de orde. Participeren en oefenen staan centraal.

Trainingsduur en kosten

De kosten voor deze eendaagse training bedragen € 415,- excl. BTW.
Bij de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, koffie/thee en lunch. De training kan ook incompany gegeven worden voor een onderwijsinstelling indien minimaal vijf deelnemers. Het tarief wordt in dat geval aangepast.

Data op aanvraag.

Praktijkgerichte workshop ‘Omgaan met agressie
en communiceren met assertieve ouders en leerlingen’

In het onderwijs worden leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met ouders die een assertieve houding aannemen als het om het belang van hun kind gaat. Op zich is deze betrokkenheid positief maar niet als het assertieve en kritische gedrag omslaat in agressief gedrag. Dan ontstaat er spanning tussen leerkracht en ouder die ook tot uiting kan komen in andere situaties. De leerkracht wordt bang of onzeker en probeert desbetreffende ouder te mijden. Dit kan leiden tot de ongewenste situatie dat de leerkracht het gevoel krijgt de regie kwijt te raken.

Voor wie

Leerkrachten, docenten en teams.

Resultaat

Na de workshop heeft u nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan
om met assertieve en emotionele ouders om te gaan en met hen
te communiceren.

Programmaonderdelen

Trainingsduur en kosten

Het betreft een workshop van een dagdeel. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Data op aanvraag.