website in b tween v6

Van conflict
naar consensus

Wat is mediation?

Mediation is een manier om gezamenlijk conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele en onpartijdige tussenpersoon. De betrokkenen houden zelf zeggenschap, voelen zich gehoord en werken gezamenlijk naar de gewenste oplossing, zonder dat er over hen wordt beslist.

Waarom mediation?

U heeft een probleem of conflict en u wilt dit graag uit de wereld helpen. Maar u weet niet goed hoe u dit moet aanpakken. In dat geval kan een mediator samen met u en de andere betrokkenen op zoek gaan naar een oplossing. Met een uitkomst die voor alle partijen acceptabel is. Mediation is zodoende meestal meer bevredigend en sowieso sneller en goedkoper dan een rechtsgang. 

Mediation

In 4 stappen naar een oplossing

Geen twee situaties zijn volledig identiek. Met name als het om een conflict draait, spelen er meestal meerdere belangen. Bijvoorbeeld bij een hoogopgelopen ruzie binnen een team, maatschap of bestuur. Of u kunt niet meer door één deur met een specifiek persoon en praten helpt niet meer. Situaties die u zou willen oplossen, maar u weet niet hoe. In-B-tween biedt u de helpende hand via de volgende vier stappen.
Stap 1. Individueel intakegesprek met alle betrokkenen
Ik luister naar hetgeen er speelt. Vervolgens informer ik alle betrokkenen over de mogelijke aanpak
en we besluiten of mediation voor u de gewenste aanpak is.
Stap 2. Concrete afspraken begeleidingstraject
Bij mediation tussen twee personen komen beide betrokkenen aan tafel en wordt een mediationovereenkomst getekend. Daarin worden uitgangspunten opgenomen zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
In het geval van teamof groepsmediation ontvangt u een voorstel op maat, bestaande uit intakegesprekken met alle betrokken of een combinatie van individuen. Ook in dit geval wordt een mediationovereenkomst getekend.
Stap 3. Gesprekken
Gemiddeld zijn drie tot zes gesprekken nodig van maximaal twee uur om tot de gewenste uitkomst te komen. In het geval van een groep is doorgaans meer tijd nodig. In het eerste gesprek ruimt u zaken op uit het verleden en kijken we naar hetgeen dat niet meer voor u werkt. Vervolgens zoeken we samen uit welke dynamiek nodig is om verder te komen.

Stap 4. Einddocument
Mocht bovenstaande stappen niet tot de gewenste oplossing dan kunnen partijen overeenkomen dat samenwerking niet meer mogelijk is. Afspraken hierover worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Daarbij adviseer ik altijd deze juridisch te laten opstellen en te laten controleren. Ook kan ik dat proces met juristen/advocaten in een exitmediation begeleiden.

Wat In-B-tween advies kan bieden

Als procesbegeleider begeleiden van partijen naar ruimte voor nieuwe inzichten en om vastgelopen gesprekken weer vlot te trekken, door:

Dat is te bereiken door

Werkwijze

Als registermediator werk ik volgens de gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). 
Mijn werkwijze kenmerkt zich door

Duur en kosten

Doorgaans vinden er drie tot zes gesprekken plaats. Een gesprek duurt maximaal twee uur.
Het eerste contact bestaat uit een korte telefonische intake.
Kosten voor de mediation worden vaak door de werkgever betaalt als het een zakelijk geschil betreft, maar partijen kunnen ook afspreken kosten te middelen of om onderling tot een andere verdeling te komen.
Mogelijk komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtshulp. Nadere informatie en advies hierover kunt u opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.​ 

Interesse?

Mediation bij teamconflicten

Waarom mediation bij teamconflicten? 

Er is sprake van een verstoorde samenwerking of een conflictsituatie. Of deze dient zicht aan en moet worden voorkomen. In beide gevallen is teamconflictmediation een doeltreffende manier om de problemen te tackelen. Daarnaast is het een bewezen efficiënte manier om de samenwerking vlot te trekken en te optimaliseren.   

Wat In-B-tween kan bieden

Dat is te bereiken door

Werkwijze

Interesse?